HOME PAGE | Wie zijn wij | CONTACTS

Welkom

We heten je welkom Welkom op onze nieuwe website van Radio Het Nieuwe Jeruzalem. Een Gospel Radio die alleen christelijke muziek speelt en ook live programma's presenteren die te maken hebben met het evangelie van Jezus Christus.

Echtpaar Maria

Korte introductie De Geest van God is op ons en geef ons kracht om het goede nieuws te brengen rond het gehele wereld, zelfs tot in de verste uithoeken. Omdat we vanaf het begin bij Jezus waren heeft Hij ons gekozen uit liefde, hierdoor moeten we over hem getuigen. Want hij heeft de helper, de Heilige geest voor ons gestuurd als de bron van alle waarheid.

Hij heeft ons gestuurd om al zijn liefde te delen aan alle mensen die lijden, onderdrukt zijn, die gebroken hart hebben te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen, hen die opgesloten zitten te bevrijden, mensen in rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen en dat ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. Aan allen die rouwen zal hij schoonheid geven in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van zijn eigen glorie.

Wat heerlijk zijn op de Bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws dat de God van Isreal regeert. Hierdoor nodig we u uit om de radio zender te beluisteren. God zegen u rijkelijk en dat terwijl u luistert u een ontmoeting zal krijgen met de Heilige geest.

Dat vrede van de Heere met u zal zijn in Jezus wonderbaarlijke naam.

Reclame

Voor reclame spots en live opnemen en uitzending kunt u ook contact met ons opnemen.

Live programma's
We gaan binnen kort met nieuwe live programma's beginnen. Interviewen van interesante dienaren van God. We zullen ook getuigenis horen en ook het woord van God delen. We zullen live het bijbel bestuderen en induiken om meer uit de versen te halen.